منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو خرم آباد

منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو ( نام کوهی در چهل کیلومتری جنوب غربی خرم آباد ) در استان لرستان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ھﺰار ھﮑﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ شهر ﺧﺮم آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.هشتاد پهلو با ارتفاع ۲۹۹۱ متر کانون آبگیرهای فصلی در این منطقه است. منطقه هشــتاد پهلو جزو اقلیم معتدل و خشک بوده و از تنوع گونه ای چشــمگیری برخوردار اســت.

آبشار معروف تاف (نوژیان) که یکی از بلندترین آبشارهای ایران محسوب می شود در ۵۱ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در قلب منطقه هشتادپهلو قرار گرفته است. ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺸﺘﺎدﭘﮫﻠﻮ طﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ آﺑﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ھﻢ ﮐﻮه ھﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺧﻨﮑﯽ را ﺑﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان ھﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر کاربران

  1. هنوز هیچ نظری در مورد این مکان ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید، این گوی و این میدان :)