درباره گاردیشا

همیشه سفر دغدغه اول و آخر بعضی ها بوده، درواقع  زندگی بدون سفر، زندگی سخت، طاقت فرسا و خشکی هست، اما همیشه باید بدونیم که چرا سفر می کنیم؟ مقصدمون رو قبل سفر حتما باید مشخص کنیم، اما هر مقصدی رو برای سفر می تونیم انتخاب کنیم؟ آیا تابحال تونسته ایم یک سفر خوب و راحت و مطلوب برای خودمون و خانوادمون رغم بزنیم؟ یا همیشه بعد از سفر به این فکر رفته ایم که چرامقصدبهتریبرایسفرانتخابنکردیم؟؟یااصلاهدفازسفرچیبوده؟

بسیار خوب ، جواب این سوال ها که ذهن همه گردشگران رو به خودش مشغول کرده ، فقط یک چیز هست، و اون هم عدم اطلاعات و آگاهی کامل از سفر است، در واقع یاد گرفته ایم که بی هدف سفر کنیم، مثلا تا حرف از سفر می شه فقط چند جواب کلیشه ای بلیدم ، بریم شمال، بریم کیش، بریم مشهد، بریم اصفهان و … اما اما اما… دریغ از این که از خودمون بپرسیم که اصلا چرا باید بریم شمال؟ چرا باید همیشه وقتمون رو توی ماشین در راه سپری کنیم؟ چرا نباید هدفمند سفر کنیم؟ چرا از مقصدمون شناخت کافی نداشته باشیم؟

همه این ها رو برای این گفتیم که بگیم وب سایت گردشگری گاردیشا اصلا برای همین متولد شده ، در واقع ما سعی کردیم سایت رو طوری طراحی کنیم که همه افراد با سلایق متفاوت بتونن از این سایت استفاده کنن. مقصد سفرتون رو مشخص کنید، ما براتون بهترین امکان اقامتی و هتل ، بهترین رستوران ها، بهترین جاذبه های گردشگری و همین طور بازارها و … رو بهتون پیشنهاد می دیم. البته این رو هم بگیم که ما هنوز اول راه هستیم و هنوز خیلی مونده تا به نقطه مطلوب که مد نظرمون توی این سایت هست برسیم ولی داریم حداکثر تلاشمون رو می کنیم تا بتونیم بهترین و مفیدترین راهنما باشیم برای سفر شما.

ارداتمند شما… گاردیشا 🙂