شهر آذرشهر (Azarshahr)

توضیحاتی درباره آذرشهر

شهر آذرشهر (Azarshahr) در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.