شهر اردکان (سپیدان) (Ardakan-Sepidan)

توضیحاتی درباره اردکان (سپیدان)

شهر اردکان (سپیدان) (Ardakan-Sepidan) در استان فارس واقع شده است.