امامزاده های استان آذربایجان شرقی

زیارتگاه امامزاده ابراهیم خلیل(ع) در شهر صوفیان و در ۳۵ کیلومترى شهر تبریز و بین سه شهر تبریز به مرند و شبستر واقع شده است.

امامزاده سید حمزه تبریز یکی از امامزاده های تبریز می باشد که در خیابان‌ ثقه الاسلام‌ این شهر واقع شده است. سید حمزه‌، که‌ در دربار غازان‌ خان‌ بسیار مورد توجه قرار داشت و در سال‌ ۷۱۴ هجری قمری به‌ دست‌ مغولان‌ کشته‌ شد. این بنا در طول زمان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته…