سد های استان آذربایجان شرقی

سد قلعه چای بناب سدی در ۲۰ کیلومتری شمـال شرق شهرستـان عجب شیر بناب و استان اذربایجان شرقی می باشد که ساخت آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شده بود و به اتمام رسیده است.این سد در جلوی شاخه اصلی رودخانه قلعه چای در ۲٫۵ کیلومتری پایین دست روستای ینگجه ساخته شده است و از نوع…