مسجد مقبره تبریز یکی آثار تاریخی تبریز می باشد که در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره صفویه برمی گردد و در گذشته به مسجد شاه مشهور بوده است. در زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری سقف آن فرو ریخت و بعدها توسط مرحوم میرزا مهدی قاضی طباطبائی مورد بازسازی…

مسجد جامع تبریز یکی از آثار تاریخی تبریز در استان آذربایجان شرقی است که در خیابان شهید مطهری این شهر واقع شده است. قدمت این بنا از دوره سلجوقیان تا قاجاریه می باشد و به نام های  کبیر و جمعه نیز مشهور بوده است و از همان ابتدای ساخت به عنوان مسجد جامع شهر بوده…

مسجد صاحب الامر تبریز یکی از مساجد و آثار تاریخی تبریز می باشد که در خیابان دارایی این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره صفویه برمی گردد که توسط شاه تهماسب ساخته شده است و به مسجد شاه طهماسب نیز مشهور است و در ابتدا جز دارای های او بود. محوطه آن…

مسجد حاج صفرعلی تبریز یکی از آثار تاریخی تبریز در استان آذربایجان شرقی است که در خیابان دارایی این شهر واقع شده است. قدمت این مکان به دوره صفویه بر می گردد و به دست یکی از بازرگانان معروف آن دوره به نام حاج صفرعلی خویی بنا شده است. مسجد در فضایی بزرگ و زیبا…

مسجد مفیدآقا تبریز یکی از آثار تاریخی تبریز می باشد که در خیابان فردوسی این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره قاجاریه بر می گردد. مسجد در مرداد سال ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۷۰۲ به فهرست آثار ملی ایران افزوده شد.

مسجد کبود تبریز یا مسجد جهانشاه یکی از آثار تاریخی تبریز می باشد که در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره قراقویونلو ها و زمان حکومت سلطان جهانشاه و قرن نهم هجری برمی گردد که به فرمان دختر او صالحه خانم ساخته شد. از کتیبه سردر مسجد می…

مسجد شجاع الدوله مراغه یکی از مساجد مراغه در استان آذربایجان شرقی می باشد که در خیابان شهید حق نظری این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره قاجاریه بر می گردد و در فضایی به مساحت ۲۴۰ متر مربع به دست شجاع الدوله مراغه ای که از افراد معروف آن زمان بود…