شهربازی شهر رویاها اصفهان یکی از شهربازی های اصفهان است که در کمربندی شرق این شهر واقع شده است. ابن شهربازی در شمال غربی کوه نخودی در فضایی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع به بهره برداری رسیده است.از امکانات شهربازی می توان به سالن بازی های کامپیوتری شامل ۸ بخش اصلی با ظرفیت ۳۰۰ نفر،…