برج طغرل تهران در خیابان ابن بابویه شهر ری و در شرق آرامگاه ابن بابویه واقع شده‌است و از آثار باقی مانده از دوران سلجوقیان می‌باشد. در برخی متون این محل را با نام برج خلیفه یزید گفته اند. ارتفاع این برج در حدود ۲۰ متر می‌باشد. درب‌ها و قوس‌های این برج که فشار فوق‌العاده‌ای…