حسینیه ارشاد تهران، یکی از مهمترین حسینیه های تهران بزرگ محسوب می شود که در خیابان شریعتی تهران واقع شده است. این حسینیه مرکزی فرهنگی – مذهبی می باشد و شهرت این حسینیه بیشتر به خاطر سخنرانی‌های انجام‌شده در آن جا، خصوصاً سخنرانی‌ها و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی علی شریعتی و محمد مفتح است. این…