غار بورنیک فیروزکوه یکی از غار های ایران است که در شهرستان فیروزکوه و نزدیکی روستای زیبای هرانده واقع شده است. این غار در ارتفاعات پرنشیب و بر فراز کوهستانی که به بورنی یا بورنیک مشهور است قرار گرفته است. بورنیک در لغت به معنای محل امن و جان پناه است و در دوران پیش…