مسجد امام خمینی تهران (مسجد شاه تهران) که به نام مسجد سلطانی هم شناخته می شود، یکی از مساجد بزرگ و معروف تهران می باشد. این مسجد از بناهای فتحعلی شاه قاجار است. احداث این مسجد در سال ۱۲۴۰ هجری قمری پایان یافت و نام فتحعلی شاه بر پیشانی ایوان بزرگ سمت قبله به خط…

مسجد ارک تهران یکی  مساجد مشهور و تاریخی شهر تهران می باشد که در سال ۱۳۲۸ به دست جمعی از بازاریان تهران در دو طبقه ساخته شد. این مسجد در ابتدا تنها دارای یک شبستان و صحن عمومی بود که در سال ۱۳۴۰ صحن دیگری به آن اضافه شد. مسجد ارک امروز که در میدان…