آرامگاه ابن حسام خوسفی، یکی از مکان های تاریخی استان خراسان جنوبی می باشد که در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی بیرجند واقع شده است و بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد. ابن حسام خوسفی شاعر سده نهم هجری می باشد که در شهر امروزی خوسف به دنیا آمد. این آرامگاه در سال ۸۹۳ خورشیدی ساخته…

حکیم بوذر جمهر قاینی یا بزرگمهر قاینی سیاستمدار ادیب و عارف و شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری است که در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت می کرده است. وی به زبان فارسی و عربی سخن می گفته و از وی اشعار و قصیده هایی به جای مانده که قصیده بهاریه…