موزه میراث پهلوانی بیرجند یکی از موزه های بیرجند است که در خیابان مطهری این شهر واقع شده است. این موزه در سال ۱۳۸۲ در ساختمان قدیم زورخانه امیر عرب، جنب زورخانه فعلی امیر امر به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۸۵ با همکاری میراث فرهنگی دچار تغییراتی شد. این مکان، اولین موزه میراث…