باغ وحش وکیل آباد مشهد تنها باغ وحش مشهد می باشد، که در مجاورت پارک جنگلی وکیل آباد و شهربازی کوهستان پارک قرار گرفته است. در این باغ وحش از انواع گونه‌های حیوانی، گوشتخوار و علف خوار، آبزی، خزنده و پرندگان  نظیر، شیر، شتر، خزندگانی مثل مار، خرس، ماهی، انواع پرندگان مختلف، انواعی از گوزن،…