مجتمع ورزشی فرهنگی توریستی کوهسر مشهد ، با هدف کمک به امور فرهنگی و ورزشی در شهر مقدس مشهد با سرمایه گذاری بخش خصوصی جناب آقای جواد ایزدی در زمینی به مساحت پنجاه هزار متر‌مربع شامل کاربری های ورزشی و توریستی با هزینه ای بالغ بر ششصد میلیارد ریال و در چهار فاز مورد بهره…

مجتمع گردشگری بابا قدرت مشهد (کاروانسرای بابا قدرت) بنائی است متعلق به دوران قاجار و با قدمتی بیش از دو قرن در شهر مشهد که توسط استادکاران معمار و هنرمند ایرانی ساخته شده است. مجتمع گردشگری بابا قدرت در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است….