امامزاده های استان خراسان شمالی

یکی از معروف ترین و پر زائرترین مکان های مذهبی بجنورد امامزاده سید عباس، معروف به معصوم زاده می باشد که یکی از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) است. سید عباس در دوران خلافت بنى عباس از مدینه منوره وارد خراسان شد و در اواخر قرن دوم هجرى از دنیا رفت. بنای این امامزاده…

در نزدیکی روستای لنگر امامزاده ای تاریخی خودنمایی می کند که طبق کتیبه ای که امروزه اثری از آن نیست، در سال ۸۷۶ هجری قمری و احتمالاً زمان تیموری بنا شده است. این امامزاده ارتفاعی ۷ متری با گنبد دوپوش دارد و کاشی­های فیروزه رنگ، پیشانی ایوان­ها، لچکی­ها و تمام پوسته خارجی گنبد را به…

 امامزاده سلطان سید عباس یکی از ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐـﺎﻇﻢ (ع) می باشد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم زاده معروف است و در دوره ﻋﺒﺎسی به دلیل ظلم از ﻣﺪﯾﻨﻪ خارج و به ﺧﺮاﺳﺎن آمد و در اواﺧﺮ ﺳﺪه دوم ﻫﺠﺮی از دنیا رفت. قدمت بنای امامزاده مشخص نیست، اما طبق شواهد سال ۱۲۲۳ هـجری قمری دورترین…

در روستای سفیدان از توابع شهرستان بجنورد مقبره امامزاده ﻣﺤﻤد ﺑﺎﻗﺮ از فرزندان امام زین العابدین (ع) قرار دارد. این بنا اﺣﺘﻤﺎﻻً در دوره ﺻﻔﻮیه ﯾـﺎ ﻗﺎﺟـﺎر به صورت مستطیلی بنا شده و سقف آن را ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﻗﮥ ﺑﻠﻨﺪ، پوشیده است. دو اﯾـﻮان ﺷﺮﻗﯽ و جنوبی در امامزاده تعبیه شده، که ایوان شرقی ﺑﺎ…