باغ های وحش استان خراسان شمالی

یکی از مناطق حفاظت شده ارزشمند ایران در شرق جاجرم، با وسعتی به اندازه ۸۴۴۳۵ هکتار قرار گرفته است. در سال ۱۳۵۲ پناهگاه حیات وحش میاندشت تحت حفاظت و مراقبت قرار گرفت و دلیل آن نیز وجود گونه های در حال انقراض و وجود گونه های متعدد گیاهی و جانوری در منطقه استپی آن است….