برج های تاریخی استان خراسان شمالی

در نزدیکی شهر راز بقایای بنایی تاریخی متعلق به دوره پهلوی اول باقی مانده که در ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۱۸۷ به‌ فهرست آثار ملی ایران افزوده شد.