بناهای تاریخی استان خراسان شمالی

یکی از باستانی ترین آثار اسفراین بقایای شهری تاریخی به نام بلقیس است که دیرینگی آن به قرن دوم اسلامی برمیگردد. این بنا در نزدیکی اسفراین با مساحتی ۱۸۰ هکتاری با استفاده خشت و گل به شیوه معماری ساسانیان بنا شده و از وسیع ترین بناهای خشتی و گلی ایران به شمار می رود. ارگ…