تپه های تاریخی استان خراسان شمالی

یکی از آثاری که خبر از وجود فرهنگ و تمدن در هزاره پنجم قبل از میلاد در خراسان شمالی می دهد، تپه بزرگ و ارزشمند ارگ یا نادری است. این مکان بر فراز دشت شیروان واقع شده و رودخانه اترک در کنار آن جریان دارد. تپه باستانی ارگ شیروان با ارتفاع ۲۵ متری و ۹۰…