کاخ ها و عمارت های استان خراسان شمالی

در دوره قاجاریه و سال ۱۳۱۰ هجری بنایی ارزشمند و بسیار زیبا در روستای خُراشا ساخته شد. سید حاج میرزا بابا، مالک این بنا بوده و پس از ۶ نسل به خاندان بنی هاشم رسیده است. خانه شاه نشین از دو طبقه تشکیل شده و بیشترین ضرافت و زیبایی در طبقه دوم به کار رفته…

معبد سنگی اسپاخو، معروف به آتشکده یا کلیسای اسپاخو، بر اساس اسناد موجود مربوط به دوره ساسانی و قدیمی ترین بنای ثبت شده این دوره در خراسان شمالی است. این بنای تاریخی به شکل عبادتگاه زردتشتیان است.دلیل نامگذاری این محل این بوده که در گذشته محل پرورش اسب بوذه. با وجود اینکه معبد اسپاخو را…