کوه های استان خراسان شمالی

از جاذبه های طبیعی مورد توجه کوهنوردان و مردم بجنورد کوهی به نام بابا موسی در شمال شرقی شهر می باشد. رسیدن به قله این کوه زیاد سخت نیست و با کمی کوهنوری می توان به بالای آن رسید. ۱۵۰۳ متر ارتفاع قله غربی و ۱۴۷۸متر ارتفاع قله شرقی از سطح دریا می باشد. پناهگاهی…