امامزاده سبزقبا دزفول یکی از مکان های مذهبی شهر دزفول می باشد که در خیابان امام خمینی شمالی دزفول و در نزدیکی موزه آب دزفول قرار دارد. امامزاده سید محمد معروف به محمد‌ سبز قبا، از اولاد امام موسی‌ ابن ‌جعفر (ع)،  بر اثر ظلم و ستم خاندان عباسی و به قصد تبلیغ افکار پدر…