سقاخانه تاریخی اهواز یکی از آثار تاریخی اهواز است که در خیابان شریعتی این شهر واقع شده است. این بنا که به سقاخانه ابوالفضل العباس نیز معروف است در سال ۱۳۲۱ توسط فردی به نام میرزا حسن حکیم در مکان سقاخانه قبلی ساخته شد. کاشی‌کاری سقاخانه به سبک دورهٔ قاجاریه و نقش بسته به اشعار…