شهر بازی پاداد اهواز یکی از شهربازی های اهواز است که در بزرگراه بهبهانی این شهر واقع شده است. این مجموعهیکی از قدیمی ترین شهربازی های اهواز است که دارای امکانات عالی و مجهز می باشد و می تواند فضای خوبی را برای تفریح و سرگرمی فراهم آورد.