قلعه باستانی قلعه رستم گتوند یکی از قلعه های تاریخی استان خوزستان می باشد و در شمال روستای گتوند و بر روی تپه‌ای در مدخل دره و در کنار بستر رودخانه خشکی قرار گرفته. در این مکان، چند دیواره قلوه سنگی با گچ و مقادیری مصالح ساختمانی کهنه به جا مانده است. این تپه نسبتا…