میدان پنج نخل اهواز از زیباترین سنبل های اهواز است. این میدان دارای ۵ نخل طلایی می باشد که بسیار چشم نواز و زیبا هستند. از دیگر زیبایی ها و تفاوت های این میدان با دیگر میدان های شهر نور پردازی های دور میدان، آبنماهای درون میدان مخصوصا در شب می باشد که جلوه خاصی…