امام زاده سید ابراهیم زنجان یکی از امامزاده های زنجان است که در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده است. علما در شجره نامه این امامراده اختلاف نظر دارند به طوری که جمعی امامزاده را ابراهیم بن موسی بن جعفر دانسته‌ اند و جمعی دیگر او را ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن الحسن…