حسینیه اعظم زنجان یکی از اماکن مذهبی زنجان است که در خیابان فردوسی این شهر واقع شده است. قدمت این حسینبه به حدود یک قرن پیش بر میگردد و توسط دو فرد بنام‌های حاج میرزا محمد نقی و حاج میرزا بابایی وقف شده است. همه ساله روز هشتم محرم دسته عزاداری از محل مسجد تا…