حمام سالار سلطانیه یکی از آثار تاریخی سلطانیه در استان زنجان است که در خیابان گنبد این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره قاجاریه بر می گردد که در داخل ارگ تاریخی و در جوار گنبد سلطانیه ساخته شده است و در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با ظرفیت ۶۰ نفر…