قلعه بهستان ماهنشان زنجان یکی از آثار تاریخی شهرستان ماه نشان در استان زنجان است. این قلعه که به کهن دژ نیز معروف است در دوران مادها ساخته شده است که متاسفانه در آستانه تخریب می باشد. فضای قلعه از سه بخش شامل اتاق‌ها، دالان ها و راه پله ها تشکیل شده است که گاه…