حمام وکیل شیراز یکی از مکان های تاریخی شهر شیراز می باشد که در خیابان لطفعلی خان زند شیراز واقع شده است. این حمام که به دست کریم خان زند ساخته شده دارای مساحتی حدود ۱۱ هزار متر مربع می باشد که ۸ هزار و ۶۶۰ متر آن زیربنا و ۱۲۰ متر طول و ۸۰…