دره های استان فارس

دره آکواریوم در ۹ کیلومتری شمال روستای فورگ واقع است و در ارتفاع ۱۳۳۰ متری از سطح دریا قرار دارد.کاسه رود در این دره جریان داره که در مسیر این دره آبشارهای متعدد و حوضچه های آب فراوانی ایجاد کرده است .ورودی این دره درست در زیر پل معروف فورگ در مسیر داراب به حاجی…