دریاچه ارژن کازرون  یکی از جاذبه های طبیعی و گردشگری استان فارس است که با شهر شیراز ۶۰ کیلومتر فاصله دارد. این دریاچه که وسعت تقریبی آن حدود ۲۰۰۰ هکتار است، از دریاچه های آب شیرین کشور می باشد و از زیستگاه های مهم پرندگان مهاجر است. از ویژگی های شاخص این دریاچه می توان…