آبشار مصنوعی دشت ارژن شیراز یکی از آبشارهای شیراز در استان فاس است که در دشت ارژن واقع شده است. این آبشار در مکانی دل انگیز با طبیعت زیبا قرار گرفته است و با نام آبشار چرونیز معروف است.