رودخانه های استان فارس

رودخانه فهلیان مهم ترین رودخانه شهر ممسنی است و رودخانه شش پیر و رودشیر آن را به وجود آوردند. این رودخانه پس از عبور از کنار کوه قلعه سفید، به منطقه فهلیان وارد می شود.