در نی ریز مسجدی بسیار تاریخی وجود دارد که برخی معتقدند در قبل از اسلام، آتشکده‌ زرتشتیان بوده و پس از اسلام این مسجد به جای آن ساخته شده است. شیوه ساسانی شکل معماری این بنا بوده و از آن به عنوان اولین مسجد تک ایوانی یاد می شود که قبل از دوره سلجوقیان و…

مسجد آقا باباخان شیراز یکی از مساجد شیراز می باشد که  مربوط به دوران زندیه می باشد و در نزدیکی بازار وکیل بازار وکیل قرار گرفته است. این مسجد در سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسجد شوشتری شیراز یکی از مساجد شیراز می باشد که در خیابان شوشتری شیراز واقع شده و مربوط به دوره پهلوی می باشد.

مسجد سیاوشان شیراز یکی از مساجد شیراز می باشد که مربوط به دوره قاجار است و در نزدیکی حرم شاهچراغ قرار گرفته است.

مسجد مشیرالملک شیراز یکی از مسجد های تاریخی شهر شیراز می باشد که در محله ارامنه شیراز قرار گرفته است. این مسجد که مربوط به دوران قاجار می باشد در سال های ۱۲۳۷ خورشیدی توسط میرزا ابوالحسن خان مشیرالممالکساخته شده است. بنای این مسجد شامل سردر ورودی، صحن، ایوان، شبستان و حجره هایی جهت سکونت…

مسجد حاج غنی شیراز یکی از مساجد تاریخی شهر شیراز می باشد که در دوران قاجار ساخته شده و در نزدیکی دروازه قرآن، ارگ کریم خانی شیراز و بازار وکیل قرار دارد. این مسجد در سال ۱۲۶۴ خورشیدی توسط حاجی محمدحسن اسماعیل بیک  یکی از تاجران شیراز ساخته شد و دارای تزیینات زیبای کاشیکاری نیز…

مسجد نو شیراز یکی از مساجد قدیمی شهر شیراز می باشد که در خیابان لطفعلی خان زند شیراز قرار گرفته است. این مسجد در گذشته به مسجد اتابک نیز مشهور بوده است و اکنون به نام های مسجد شهدا و مسجد جامع نیز شهرت دارد. این مسجد پس از مسجد جامع عتیق، قدیمی ترین مسجد…

مسجد نصیرالملک یکی از زیبا ترین مکان های مذهبی ایران می باشد و در نزدیکی حرم شاهچراغ قرار گرفته است. این مسجد در سال ۱۲۶۶ خورشدی بنا شده و مساحت آن در حدود ۳۰۰۰ متر مربع می باشد که نزدیک به ۲۰۰۰ آن زیربنا می باشد. در این مسجد از شیشه های رنگی استفاده شده…

مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای تاریخی شهر شیراز می باشد که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می کند. این مسجد که مربوط به دوران زندیه می باشد در غرب بازار وکیل و در انتهاى راسته شمشیرگرها واقع شده است. معماری مسجد وکیل شیراز بسیار منحصر به فرد می باشد،…

مسجد جامع عتیق شیراز قدیمی ترین مسجد شیراز می باشد که در خیابان آستانه شیراز قرار دارد و در نزدیکی شاهچراغ قرار دارد. این مسجد در سال ۲۷۴ خورشیدی و به دستور عمرولیث صفاری ساخته شد. ساختمان این مسجد که اولین هسته تاریخی شهر شیراز می باشد شامل بنایی مرتفع است که دارای چندین حجره…