کاروانسرای ایزدخواست آباده یکی از مکان های تاریخی استان فارس می باشد که در ۷۰ کیلومتری و شمال شرق شهر آباده قرار دارد. این کاروانسرا در بین راه شهر تاریخی و باستانی آباده و اصفهان قرار دارد و یکی از مهمترین کاروانسراها در این منطقه محسوب می‌شود. کاروانسرای ایزدخواست یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که…

کاروانسرای احمدی شیراز یکی از کاروانسرا های شهر تاریخی شیراز می باشد که در نزدیکی کاروانسرای روغنی و بازار وکیل شیراز واقع شده است. این کاروانسرا شامل از قسمت اندرونی و بیرونی با تعداد زیادی حجره در دو طبقه و ایوان هایی با ستون های یکپارچه سنگی، تزئینات کاشی کاری می باشد. این کاروانسرا دارای…

کاروانسرای روغنی شیراز یکی از مکان های تاریخی شهر شیراز می باشد که در نزدیکی بازار وکیل شیراز قرار دارد. این بنا دارای صحن در میانه و حجره هایی در اطراف آن، ازاره ( آن قسمت از دیوار اتاق و یا ایوان که از کف طاقچه تا روی زمین بود) سنگی حجاری شده و تزئینات…