برج های تاریخی استان هرمزگان

برج گری کوه برجی است تاریخی که در سه طبقه ساخته شده  است.نقشهٔ بنا به شکل مستطیلی است با درازی ۷۰۶ و پهنای ۳۵۵ سانتی متر که در جهت شرقی غربی قرار دارد.مصالح استفاده شده در ساخت این بنا از سنگ های قلوه و ملاط ساروج می باشد.کتیبه ای که برروی دیواره ی طبقه ی…