دریاچه های استان هرمزگان

در جنوب شرقی تنگه هرمز و در شهرستان سیریک تالابی گرمسیری به نام آذینی قرار گفته است. این تالاب از یک پهنه ماندابی گلی، ماسه ای و بین جزر و مدی با خور های بزرگ و کوچک و جزایر کوچک متفرقه به وجود آمده و در بین جنگل های حرا و چندل در فاصله دو…

تالاب لمبیر ملکی در ناحیه ای از نظر جغرافیایی در منطقه وسیع مسطح و یکی از با ارزش ترین و در خشک ترین منطقه و با گونه های نادر گیاهی و جانوری خاص خود، چون گوهری در کوه جنوب می درخشد.این تالاب در جنوب دهستان کوخرد، بخش کوخرد، شهرستان بستک، غرب استان هرمزگان در جنوب…

این تالاب درغرب استان هرمزگان واقع گردیده است.این جزیره غیر مسکونی است و هیچگونه فعالیت انسانی در آن مشاهده نمی گردد. این تالاب با توجه به دور بودن جزیره از ساحل و مسکونی نبودن آن دارای کاربری خاصی نمی باشد و اهمیت ویژه آن شرایط خاص و منحصر به فرد آن جهت جوجه آوری پرندگان…