رودخانه های استان هرمزگان

از پر آب ترین رودهای جنوب ایران، رود میناب است که دو رودخانه رودان و جغین آن را پدید آورده اند. ۱۸۰ کیلومتر درازای این رود است و در انتهای مسیر خود به شمال تنگه هرمز متصل می شود. شیرینی این رودخانه باعث استفاده از امتیازات عمرانی و اقتصادی آن شده و سدی بزرگ در مسیر…