میدان های استان هرمزگان

این میدان یکی از میدان های قدیمی شهر بندرکنگ است. این میدان نیز یکی از نقاط دیدنی بندرکنگ به حساب بیاید.شهرداری بندرکنگ این روزها با نصب المان های جالبی در سطح شهر،اشتیاق شهرگردی را در دل مردم این بندر رشد داده است. در این میدان المان های دریا و دریانوردی نصب شده که باعث زیبایی…