کوه های استان هرمزگان

کوه های اطراف جزیره ی قشم به این منطقه زیبایی خاصی بخشیده. در این منطقه کوه هایی به رنگ زرد، سفید و قرمز دیده می شود. در میان این کوه ها، کوه قرمز رنگی وجود دارد که خاکش خوراکی است و مردم محلی از خاک سرخ آن به عنوان ادویه در طبخ ماهی و نان…