باغ های وحش استان همدان

زیستگاه حیات وحش ارتفاعات بوقاتی( بقراطی)یکی از زیستگاه و حیات وحش مهم استان همدان است.این منطقه در نزدیکی روستای بابانظر در ۳۵کیلومتری شهر رزن  استان همدان واقع شده است. زیستگاه حیات وحش و ارتفاعات بقراطی که به شکار گاه بوقاتی نیز معروف می‌باشد یکی از زیستگاه‌های موجود پرندگان بومی مانند کبک، تیهو، باقرقره، در دامنه‌ها…