برج قربان همدان یکی آثار تاریخی همدان است که در محله زند ها و بلوار طالقانی این شهر واقع شده است. این برج در قرن های هفتم یا هشتم هجری ساخته شده است و محل دفن شیخ السلام حسن بن عطار حافظ ابو العلاء همدانی و جمعی از امرای سلجوقی می باشد. دلیل اینکه این…