برج قربان همدان یکی آثار تاریخی همدان است که در محله زند ها و بلوار طالقانی این شهر واقع شده است. این برج در قرن های هفتم یا هشتم هجری ساخته شده است و محل دفن شیخ السلام حسن بن عطار حافظ ابو العلاء همدانی و جمعی از امرای سلجوقی می باشد. دلیل اینکه این…

آثار باستانی تپه هگمتانه همدان یکی از گنجینه های گرانبها و از سرمایه های ملی هستند. این تپه در دوره ماد ها ساخته شده است و آثار تاریخی بی نظیری را در طول تاریخ در خود جای داده است. که به بخشی از آنها اشاره می شود. لوح زرین آریارمنه که از طلای خالص به…

حمام قلعه (موزه مردم شناسی) همدان یکی از آثار تاریخی همدان است که در خیابان شریعتی و محله قدیمی قلعه یا قاشق تراشان این شهر واقع شده است. این حمام که به حاج محمد سعید نیز معروف است در دوره قاجاریه در فضایی به مساحت حدود ۱۷۰۰ مترمربع بنا شد و از معماری ایرانی اسلامی…

مجسمه شیر سنگی همدان یکی از آثار تاریخی همدان است که در خیابان ۱۲ متری این شهر واقع شده است. این مجسمه شیر سنگی از یادمان های تاریخ باستان است که در دوران اشکانیان ساخته شده است. در سال ۳۱۹ هجری قمری که دیلمیان همدان را تحت تسلط خود در آوردند دروازه شهر را به…