غار علی صدر (علیصدر) همدان یکی غارهای تالابی ایران در همدان است که در در ارتفاعات ساری قیه واقع شده است. این غار از معدود غارهای آبی جهان است و به عنوان بزرگ‌ترین غار آبی جهان از آن نام برده می شود و چیزی که آن را از دیگر غار ها متفاوت می کند امکان…