قلعه های استان همدان

یکی از روستاهای مهم شهرستان اسدآباد روستای خاکریز می باشد .خاکریز نزدیکترین روستا به اسدآباد به شمار می آید.خاکریز دارای جمعیت زیادی است. داخل روستای خاکریز تپه ای باستانی وجود دارد که خانه های روستاییان در اطراف آن ساخته شده است.این تپه مربوط به دوره اشکانیان است. اطراف خاکریز تماما باغ وزمینهای مرغوب کشاورزی است.در…