میدان های استان همدان

میدان امام خمینی همدان در مرکز شهر واقع شده است. ابنیه اطراف میدان، شبیه ساختمان‌های میدان حسن‌آباد تهران و به سبک “باروک” (سبکی که در قرن ۱۹ و ۲۰ در اروپا معمول بوده) ساخته شده است. نقشه میدان مرکزی همدان توسط معمار شهرساز آلمانی به نام “کارل فریش” تهیه شده و بین سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲…